Skocz do zawartości

Głosuj na serwery

Zaprszamy do głosowania na nasze serwery!

Głosuj

Wesprzyj Nas

Przekaż datek, aby wesprzeć społeczność!

Wpłać

Własna ranga

Wyróżnij się i stwórz własną rangę!

Stwórz

REGULAMIN JAILBREAK


Rekomendowane odpowiedzi

UpishDzonny

1. Regulamin Ogólny

 

 1. Zakaz jeżdżenia pojazdami na zabawach (Strażnicy także).
 2. Zakaz bugowania mapy.
 3. Na 1 strażnika przypada 5 więźniów.
 4. Mikrofonu używają tylko gracze z mutacja. Gracze bez mutacji mogą użyć mikrofonu do krótkich przemówień (np. życzenie)
 5. Zakaz blokowania więźniów w celi!
 6. Zakaz bugowania cel.
 7. Zakaz bugowania broni.
 8. Max 3 zabawy w ciągu tygodnia (łącznie zabawami serwerowymi)
 9. Prowadzący nie może dać zabawy jeżeli w poprzednim dniu była zabawa.
 10. Zakaz używania odpowiednich komend ułatwiającą poruszanie się. Dotyczy to w szczególności parametrów szybkości.
 11. Zakaz wchodzenia na tekstury podczas zabaw (od 3 skoków).
 12. Zmiana! Jeżeli prowadzący zmieni się wszystkie polecenia się odwołują.
 13. Jeżeli ct nie ogarnie poprzedniej rundy w następnej nie może dać zabawy.
 14. Jeżeli jest końcówka mapy, to CT nie może wyjść z serwera ani przejść do TT (w/w bugowanie mapy).
 15. Jeżeli coś nie jest ujęte, bądź zostało przeoczone w regulaminie, admin może działać według własnego uznania.
 16. Zmiana! Maksymalnie 2 polecenia do odwołania.
 17. Jeżeli cele zostały otwarte przed wydaniem poleceń, więźniowie mają FreeDay.
 18. Jeżeli więzień, który ma życzenie zabije któregoś ze strażników - ci mają prawo go zabić.
 19. Jeżeli więzień ma życzenie, może nagrodzić tylko JEDNĄ osobę duszkiem lub freeday'em.
 20. Pozycja buntu (zwykły bezruch, patrzysz maksymalnie w dół w pozycji kucnij przytrzymaj) może być użyta tylko wtedy jak jest buntownik. Gdy polecenie zostało wydane i buntownik zostanie zabity więźniowie mają zwykły bezruch.
 21. Prowadzący powtarzając polecenia przed otwarciem celi powinien wydać te same polecenia. Jeżeli tego nie zrobi liczą się tylko ostatnie polecenia!
 22. Własne życzenie:
  •  
  • strażnik nie ma prawa zabić więźnia dopóki nie wybierze życzenia które nie łamie regulaminu.
  • życzenia na które prowadzący nie może się nie zgodzić: duszek, freeday.
  • Terrorysta zabawę z życzenia na następny lub określony dzień może dostać jedynie poprzez pojedynek (więzień musi wygrać ze strażnikami)
 23. Zakaz przedłużania rundy.
 24. Zakaz utrudniania rozgrywki.
 25. Gracz nie może być 2 mapy pod rząd w CT! Jeśli nie ma chętnych może dołączyć do strażników. Osoby z mutacją mają pierwszeństwo.
 26. Polecenia które nie są do odwołania zostają automatycznie anulowane przez następne (np. bezruch pod ścianą, idziecie za mną).
 27. Chodzenie i bieganie na siedząco to to samo!
 28. Wszystkie granaty poza SMOKE są uznane jako broń i więzień może zostać zabity za jego użycie! Trzymanie granatu w ręku jest dozwolone!
 29. TT nie ma prawa oddać FREEDMG gdy został uderzony podczas buntu.
 30. Zakaz podpowiadania.
 31. Zakaz przechodzenia do TT z CT na zabawch.
 32. Zakaz unikania walki w pojedynkach oraz w trybie walki więźniów.
 33. Zakaz używania komendy /mecz do blokowania chodzenia tt w celu, gdy jest bunt lub do łatwiejszego prowadzenia. Używamy jej w celu różnego rodzaju zabaw!
 34. Próba przejechania CT'ka przez terroryste w normalnym dniu jest uznawane jako próba buntu.
 35. Zakaz dawania freedey/duszka osobie ktora się na to nie zgodziła.
 36. Zakaz nadmiernego używania komendy /muzyka przez prowadzącego. Jest ona do różnego rodzaju zabaw, nie do zagłuszania prowadzącego.
 37. Zakaz wulgarnych i pornograficznych sprayów

 

 

2. Regulamin strażnika (CT)

 

 

 1. Strażnik musi posiadać sprawny mikrofon oraz znać regulamin.
 2. Zakaz zabijania więźniów bez powodu - tzw. Freekillowania.
 3. Pierwsze polecenia obowiązują dopiero i wyłącznie po otwarciu cel oraz odliczeniu.
 4. Pierwsze polecenia po otwarciu celi i polecenia do odwołania muszą być odliczone (jeżeli nie odliczy polecenie się nie liczy).
 5. Zwykłe polecenia nie muszą być odliczane (chyba, że ktoś ich nie wykonuje - wtedy więźniowie mają max. 3 sekund na reakcję).
 6. Polecenie "bezruch" - więzień nie może się poruszać, ale może skakać, kucać, bić pięściami.
 7. Nie istnie polecenie "totalny bezruch". Jego odpowiednikiem jest "bezruch do odwołania" - można ruszać tylko myszką.
 8. Jeśli strażnicy nie wydadzą poleceń do 8:00 i nie otworzą cel, wszyscy więźniowie mają FD.
 9. Strażnicy nie mogą kampić w Gun Roomie.
 10. Na FreeDay'u strażnicy mogą sobie "zajmować pomieszczenia" i mogą zabić więźnia, jeśli ten posiada broń.
 11. Strażnik nie może "zająć" pomieszczenia, w którym jest więzień.
 12. Zabrania się faworyzowania więźniów.
 13. Zakaz podrzucania broni więźniom.
 14. Gdy ostatni więzień ma życzenie, strażnik nie może się specjalnie zabić.
 15. Strażnik nie ma prawa przeszkodzić więźniowi w życzeniu (np. zamknąć go w terrarium).
 16. Jeżeli więźniowie proszą lub polecenie było długie, strażnik prowadzący ma powtórzyć polecenia przynajmniej raz jeszcze.
 17. Jeżeli więzień zada obrażenia strażnikowi który go nie prowokuje to strażnik ma prawo go zabić lub dać karniaka.
 18. Jeżeli więźniowie wykonali polecenia źle, strażnik musi ukarać WSZYSTKICH więźniów co zrobili to źle.
 19. Jeżeli więzień ma bron i celuje do strażnika to ma prawo go zabić w innym przypadku musi dać więźniowi 3 sekundy na wyrzucenie broni.
 20. Podczas przeszukiwania:
  • więzień musi być odwrócony plecami do strażnika
  • jeżeli więzień obróci się w stronę strażnika to ten ma prawo go zabić
  • jeżeli strażnik znalazł broń musi dać więźniowi 3 sekundy na wyrzucenie broni - jeśli go zabije jest to FreeKill
 21. Strażnik może wymyślać swoje zabawy jeśli wytłumaczy ich zasady.
 22. Strażnik może pozwolić dołączyć zbiegowi, jeśli po pozwoleniu zabije więźnia grozi mu ban.
 23. Zakaz resetowania HP poprzez Tryb Walki. Wyjątkiem może być np. jakaś zabawa związana z HP, typu "kamikadze".
 24. Pierwsze polecenie nie może być skomplikowane! (np. bezruch pod tylną ścianą względem wejścia na kucaka skacząc patrząc się maksymalnie w dół z założoną czapką afro do odwołania)
 25. Pierwsze polecenia przed otworzeniem celi muszą być zawsze powtórzone.
 26. Zakaz zamykania cel na zabawach.
 27. Strażnik ma zakaz zwiedzania mapy! Ma pomagać prowadzącemu.
 28. Tylko prowadzący może wydawać polecenia. Reszta strażników ma kategoryczny zakaz wydawania poleceń.
 29. Strażnik nie będący prowadzącym mają ZAKAZ rozmowy na własne tematy. ZAKAZ ZAGŁUSZANIA PROWADZĄCEGO. Strażnik może się dopytać prowadzącego PO wydaniu poleceń.
 30. Strażnik musi sprecyzować swoje polecenia.
 31. Zbyt monotonne i mało kreatywne prowadzenie będzie skutkowało upomnieniem lub przerzuceniem do TT przez admina.
 32. Każde zbliżenie się do strażników, może być potraktowane jako próba buntu i strażnik ma prawo zabić więźnia.
 33. Zakaz prowokacji więźniów przez strażników. Jeżeli CT sprowokuje więźnia ten ma prawo go uderzyć (można uderzyć na bezruchu do odwołania!). Jeśli gracz CT mu odda gracz TT ma prawo pójść za nim nawet na bezruchu i mu oddać. Jeżeli CT ucieka przed oddaniem FREEDMG admin ma prawo za to zbanować na 30 min. (Do prowokacji zaliczamy: strzelanie linką, rzucanie pod nogi flash lub smoke, podchodzenie do więźnia/więźniów). PRZESZUKIWANIE WIĘŹNIA NIE NALEŻY DO PROWOKACJI!
 34. Zabawy trzeba rozpocząć i zakończyć zależnie od rodzaju zabawy!
 35. Zakaz wydawania błędnych poleceń przed otwarciem cel .
 36. Podczas zabaw upoważnienie do zabijania ma tylko prowadzący, strażnicy mogą zabijać jeśli prowadzący mu na to pozwoli. Strażnicy mają słuchać się prowadzącego.
 37. Prowadzący może wydać polecenia mylące np, HOP, ODWOŁUJĘ WSZYSTKO, zakaz wydawania poleceń mylących zawierających trzy pierwsze litery polecenia poprawnego np. KUCyk (polecenia mylące) i KUCnij (polecenie poprawne),
 38. PODskocznia (polecenia mylące) i PODskocz (polecenie poprawne).
 39. Zakaz bicia więźnia który ma życzenie!
 40. W przypadku buntu więźniów FDMG nie jest brany pod uwagę.
 41. Zakaz włączania Trybu walki podczas buntu.
 42. Zakaz zabijania więźnia który zabił prowokującego strażnika i wyrzucił broń lub jej nie podniósł!
 43. Zakaz przesadnego mylenia i oszukiwania więźniów.
 44. Zakaz prowadzenia pod fragi! Gdy większość więźniów źle wykona polecenia prowadzący musi dać szansę na poprawę lub zadać więźniom karny DMG. Mało kreatywne prowadzenie ograniczone do samych reakcji będzie karane banem na CT!
 45. Nie ma celowego wybijania więźniów w celu pójścia na mapę! Od tego są inni CT by pomogli upilnować więźniów.
 46. Strażnikowi zabrania się na zabawie np. "prawda fałsz" na zadawanie pytań, na które nikt nie zna odpowiedzi (życie prywatne lub nawet z forum typu "czy to prawda, że mam 100 punktów reputacji" itp. itd.). Każdy musi mieć równe szanse na takich zabawach.
 47. CT może dać zabawę w piątek, jeżeli wie, że zaraz będzie koniec mapy i nie zdąży przeprowadzić rundy (nie dotyczy sytuacji, gdy CT nie ogarnęło poprzedniej rundy)

 

 

3.Regulamin więźnia (TT)

 

 

 1. Więzień może wejść do GR i wziąć broń, lecz musi liczyć się z tym, że strażnik może go za to zabić.
 2. Więźniowie mogą rozpocząć bunt w każdym miejscu i momencie, ale mogą za to zginąć.
 3. Jeżeli więzień będzie poszukiwany lub zrani strażnika może (ale nie musi) zostać za to zabity.
 4. Więźniowie muszą wykonywać polecenia prowadzącego.
 5. Więzień ma zakaz kampienia na zabawach takich jak np. KillDay (jedyne dozwolone zabawy, to "Chowany" oraz "Kaczki").
 6. Jeżeli więzień rozwali ucieczkę CT ma prawo zabić wszystkich TT znajdujących sie w uczieczce (nie dotyczy to cel masowych, gdzie znajdują się wszyscy).
 7. Gdy więzień będzie miał życzenie może wyzwać CT na pojedynek i stwierdzić, że "jak wygra w pojedynku na deagle; jutro da wojnę gangów" (min. połowa ct musi się zgodzić).
 8. Więzień ruletki używa na własną odpowiedzialność!
 9. Zakaz robienia TK - Team kill'i, czyli na przykład wrzucanie towarzyszy do tzw. "ogórkowej" (ogółem zabijanie ich).
 10. Więzień ma zakaz dopominania się o FDMG, jeżeli zadane obrażenia przez prowadzącego nie wynoszą co najmniej 50 HP
 11. ABH na zabawach takich jak (KD, HS, Wojna gangów) można robić max 15 sekund!
 12. Kampienie na zabawach więcej niż 20 sekund jest karane slayem.
 13. Więzień ma kategoryczny zakaz buntowania się po odrodzeniu! Zakaz ten odwołuje się dopiero wtedy, gdy dołączy on do swoich kolegów z drużyny (będzie znowu wykonywał polecenia prowadzącego).
 14. Na zabawach typu KD, HSday, 1s1k itp. grupki mogą być maksymalnie 2-osobowe!

 

 

 

4. Życzenie

 


*Każde życzenie z listy musi zostać spełnione.

 

*Niespełnienie życzenia dla gracza grozi banem.

 

*Życzenie musi być zgodne z zasadami serwera oraz realne!

 

*Każdy gracz może wybrać Duszka, FreeDay'a 1 raz na mapę.

 

*Leczenie się na pojedynkach wybranych w życzeniach jest zakazane.

 

*Liczba CT jest adekwatna do maksymalnej liczby osób które dostaną FreeDay, Duszka.

 

*Życzenie otrzymuje ostatni żywy więzień, który wykonał prawidłowo wszystkie polecenia.

 

*Istnieje możliwość otrzymania życzenia zbiorowego w przypadku charakteru zabaw prowadzącego.

 

*Jeżeli gracz życzy podarowanie sobie/komuś fd,ducha itp. lub zabawę, a weźmie pojedynek bez zgody prowadzącego,  to  pierwsze życzenie przepada.

 

Regulamin może zmienić się w każdej chwili

Edytowane przez UpishDzonny
 • Lubię to! (+1 pkt) 1
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • Właściciel
Zer0 Tolerancji.

 

temat_off.png

 

 

ezgif.com-gif-maker (1).gif

➤⠀S⠀P⠀E⠀C⠀S
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀▬▬▬⠀▬▬⠀▬

CPU: Intel Core i9-10850k 4.9Ghz

CPU AIO Cooling: NZXT Kraken z63 280mm

RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 16GB 3600mhz

GPU: Nvidia Geforce RTX MSI 3080 Gaming X-Trio 10GB

Motherboard: MSI MPG Z490 Gaming PLUS

Power Supply: Corsair RM850x

Tower Case: LIAN-LI PC-O11 Dynamic E-ATX Mid-Tower

Keyboard: Razer Huntsman Elite 

Headset: Razer Kraken V2

Mouse: Logitech G502 HERO

Memory: Seagate baracuda 1TB, Kingston SSD 240GB, Samsung 970 EVO Plus 500 GB

Monitor #1: Samsung Odyssey 27" 240hz QLED

Monitor #2: BenQ GW2475H

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • Zer0 Tolerancji. podpiął ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...